HoReBa Udžbenici Stručna literatura Kako kupovati? O nama
Udžbenici Stručna literatura Kako kupovati? O nama
Stručna literatura i priručnici 9


Suvremeno hotelsko domaćinstvo

9010 9010 Autori ŠANDRO, Đurđica
i SINČIĆ, Marija
Prvo izdanje
ISBN 9789537024185
301 str, 30 cm, meki uvez
Cijena 95,00 kn

Shop
Suvremeno hotelsko domaćinstvo

Sve veći zahtjevi suvremenog hotelijerstva postavljaju pred odjel domaćinstva sve veće izazove i vrijeme improvizacije i pogrešaka definitivna je prošlost. Imperativ postaje stručnost i cjeloživotno učenje.

Ova knjiga je namijenjena prvenstveno domaćicama hotela i nadzornicama, ali i sobaricama za njihovo usavršavanje. Nadamo se da će korisno poslužiti i sve većem broju mladih menadžera u hotelijerstvu kao i učenicima hotelijerskih škola te svima onima koji se bave pružanjem usluga smještaja.


Prodaja ugostiteljskih usluga

9011 9011 Autor MAROŠEVIĆ, Ivan
Prvo izdanje
ISBN 9789537024178
319 str, 24 cm, meki uvez
Cijena 95,00 kn

Shop Vrh
Prodaja ugostiteiljskih usluga hrane - pića - napitaka

Pred vama je knjiga koja obrađuje područje prodaje hrane i pića u ugostiteljstvu za kojom se osjeća potreba već duže vremena. Prodaja kao aktivnost u ugostiteljstvu stara je koliko i komercijalno ugostiteljstvo; datira od pojave prvih ugostiteljskih radnji u Grčkoj, koje su se nazivale leshe, a u Rimu cauponae. To je bilo prije više od 3000 godina.

Ova je knjiga namijenjena širokom krugu ugostitelja koji se praktično ili teoretski bave problematikom prodaje s gledišta marketinškog sustava. Svrha je knjige da pomogne različitim zanimanjima u ugostiteljstvu, koja su vezana za prodaju, da što prije i lakše svladaju umijeće i vještinu prodavanja usluga, kako bi na svom radnom mjestu bili što uspješniji i više koristili sebi i vlasniku objekta.

Uspješnost u prodaji postaje sve značajnijim faktorom za ocjenu ukupne efikasnosti konobara, someljea, barmena, voditelja posluživanja i kuhinje, vlasnika ili rukovoditelja ugostiteljskog objekta, djelatnika u službi prodaje i sl.


Peterojezično poslovno dopisivanje u hotelijerstvu i turizmu

9012 9012 Urednik BLAŽEVIĆ, Nevenka
Prvo izdanje
ISBN 9789537024116
297 str, 24 cm, meki uvez
Cijena 95,00 kn

PDF Shop Vrh
Hrvatski Deutsch English Italiano Français (sastavila i uredila Nevenka Blažević)

Ovaj priručnik za poslovno dopisivanje u hotelijerstvu i turizmu nudi pisma istog sadržaja na hrvatskom, njemačkom, engleskom, talijanskom i francuskom jeziku. Osim pisama priručnik sadrži najčešće izraze koji se pojavljuju u poslovnom dopisivanju, te terminološke rječnike. Budući da je polazište hrvatski jezik, uz pomoć ovog priručnika kvalitetno poslovno pismo mogu sastaviti i korisnici koji poznaju samo osnove određenog jezika.

Pisma su sastavljena sukladno suvremenim trendovima u poslovnom dopisivanju. Budući da se svako pismo pojavljuje u pet jezičnih varijanti, težište je isključivo na tekstu pisma. Iz istog razloga u ovom se priručniku ne govori o formi poslovnog pisma. Sve informacije o tome mogu se naći u bilo kojem općem priručniku za poslovno dopisivanje.


Deutsche Geschäftkorespondenz in Hotelierie und Tourismus

9013 9013 Autor BLAŽEVIĆ, Nevenka
Prvo izdanje
ISBN 9789539758217
181 str, 30 cm, meki uvez
Cijena 70,00 kn

Shop Vrh
Njemačko poslovno dopisivanje u hotelijerstvu i turizmu

Ova knjiga namijenjena je s jedne strane individualnim korisnicima koji se zbog potreba na radnom mjestu žele osposobiti za pismeno komuniciranje s gostima i poslovnim partnerima, a s druge strane može se koristiti kao priručnik u srednjim, višim i visokim školama hotelijersko-turističke struke u kojima je poslovna komunikacija sastavni dio programa stranog jezika.

Knjiga Deutsche Geschäftkorespondenz in Hotelierie und Tourismus sastoji se od deset tematskih cjelina koje su koncipirane tako da osposobe korisnika za samostalno sastavljanje poslovnih pisama, čemu u velikoj mjeri doprinosi niz autentičnih poslovnih pisama, popis najčešćih izraza koji se koriste u poslovnom dopisivanju, priložena rješenja vježbi, prijevod stručnih izraza, te opširni rječnik stručne terminologije.


Corrispondenza commerciale turistico-alberghiera italiana

9014 9014 Autor ČUBRIĆ-MIŠKULIN, Dolores
Prvo izdanje
ISBN 9539758297
191 str, 30 cm, meki uvez
Cijena 70,00 kn

Shop Vrh
Talijansko poslovno dopisivanje u hotelijerstvu i turizmu

Knjiga Corrispondenza commerciale turistico-alberghiera italiana namijenjena je širokoj skupini korisnika: individualnim korisnicima, djelatnicima u turističkim agencijama, hotelima, privatnim iznajmljivačima - ukratko svima koji se žele osposobiti za poslovno dopisivanje na talijanskom jeziku. Može se koristiti kao priručnik na razini srednjega, višega ili visokoga obrazovanja hotelijersko turističke struke pri izučavanju poslovnoga komuniciranja kao sastavnoga dijela programa nastave talijanskog jezika.

Sastoji se od deset tematskih cjelina kroz koje se sustavnom razradom jezične građe autentičnih poslovnih pisama, popisom najčešće korištenih izraza i fraza u poslovnom dopisivanju i njihovim prijevodom, te bogatim rječnikom stručne terminologije, omogućava osposobljavanje korisnika za samostalno sastavljanje poslovnih pisama na talijanskome jeziku.


English business letters in the hotel and tourism industry

9015 9015 Autor BOSNAR-VALKOVIĆ, Brigita
Prvo izdanje
ISBN 953974342X
171 str, 30 cm, meki uvez
Cijena 70,00 kn

Shop Vrh
Engleska poslovna pisma u hotelijerstvu i turizmu

Ova knjiga je namijenjena vrlo širokoj skupini korisnika: individualnim korisnicima, djelatnicima u turističkim agencijama, hotelima i privatnim iznajmljivačima koji se žele osposobiti za pismeno komuniciranje s gostima i poslovnim partnerima. Isto tako može se koristiti kao priručnik u srednjim školama, te na veleučilišnom i sveučilišnom studiju hotelijersko-turističke struke, kod kojih je pismeno poslovno komuniciranje sastavni dio programa nastave stranog jezika.

Pod poslovnim pismom u ovoj knjizi podrazumijevamo sve oblike pismenog poslovnog komuniciranja - klasično pismo, faks i e-mail. Polovno pismo predstavlja prvi i najpresudniji dojam kojim se predstavlja pojedinac ili tvrtka.

Knjiga English business letters in the hotel and tourism industry sastoji se od 11 cjelina koje prate kronologiju poslovnog dopisivanja od okružnice, upita preko ponude, rezervacije, otkazivanja, obračuna, reklamacije i poslovnih pisama osobne naravi i povodom društvenih događanja, koncipiranih tako da korisnika mogu osposobiti za samostalno sastavljanje poslovnih pisama. U tome će mu pomoći autentična poslovna pisma, popis najčešćih izraza koji se koriste u pojedinim tipovima poslovnog dopisivanja, rješenja vježbi na kraju knjige, prijevod stručnih izraza i iscrpan popis riječi iz područja stručne terminologije.


Njemački u restoranu - Deutsch im Restaurant

9016 9016 Autor BLAŽEVIĆ, Nevenka
Prvo izdanje
ISBN 9789539758248
87 str, 19 cm, meki uvez
Cijena 30,00 kn

Shop Vrh
Razgovor između gosta i konobara

Priručnik Njemački u restoranu namijenjen je prije svega konobarima, kojima je na radnom mjestu potrebno znanje njemačkog jezika, a može se koristiti i u obrazovnim institucijama ugostiteljske struke. Podijeljen je na pet cjelina koje slijede tijek komunikacije između konobara i gosta. Svaka cjelina sastoji se od nekoliko tipičnih razgovora na hrvatskom i njemačkom jeziku, te najčešćih izraza koji se koriste u određenoj situaciji.

Da bi ga bez poteškoća mogli koristiti i početnici, u uvodnom dijelu priručnika navedena su osnovna pravila za čitanje, odnosno izgovor u njemačkom jeziku.

U prilogu je na hrvatskom i njemačkom naveden inventar koji se koristi u procesu posluživanja, te mali razlikovni rječnik gastronomske terminologije koja u pojedinim zemljama njemačkog govornog područja nije identična.


Talijanski u restoranu - L'italiano al ristorante

9017 9017 Autor MIŠKULIN-ČUBRIĆ, Dolores
Prvo izdanje
ISBN 9789539758255
85 str, 19 cm, meki uvez
Cijena 30,00 kn

Shop Vrh
Razgovor između gosta i konobara

Priručnik Talijanski u restoranu namijenjen je prije svega konobarima, kojima je na radnom mjestu potrebno znanje talijanskog jezika, a može se koristiti i u obrazovnim institucijama ugostiteljske struke. Podijeljen je na pet cjelina koje slijede tijek komunikacije između konobara i gosta. Svaka cjelina sastoji se od nekoliko tipičnih razgovora na hrvatskom i talijanskom jeziku, te najčešćih izraza koji se koriste u određenoj situaciji.

Da bi ga bez poteškoća mogli koristiti i početnici, u uvodnom dijelu priručnika navedena su osnovna pravila za čitanje, odnosno izgovor u talijanskom jeziku.

U prilogu je na hrvatskom i talijanskom naveden inventar koji se koristi u procesu posluživanja, te mali rječnik gastronomske terminologije.


Engleski u restoranu - English in restaurant

9018 9018 Autor BOSNAR-VALKOVIĆ, Brigita
Prvo izdanje
ISBN 9789539758262
85 str, 19 cm, meki uvez
Cijena 30,00 kn

Shop Vrh
Razgovor između gosta i konobara

Priručnik je prvenstveno namijenjen konobarima, kojima je na radnom mjestu neophodno znanje engleskog jezika. U obrazovnim ustanovama ugostiteljske struke Engleski u restoranu će doprinijeti komunikacijskoj komponenti u nastavi. Podjela na pet cjelina koja slijedi tijek komunikacije između konobara i gosta obuhvaća tipične komunikacijske situacije. Svaka cjelina se, naime, sastoji od nekoliko tipičnih razgovora na hrvatskom i engleskom jeziku, te najčešćih izraza koji se koriste u određenoj situaciji.

Pri kraju priručnika u prilogu je na hrvatskom i engleskom naveden inventar koji se koristi u procesu posluživanja.

×
cover