HoReBa Udžbenici Stručna literatura Kako kupovati? O nama
Udžbenici Stručna literatura Kako kupovati? O nama
Udžbenici za srednje strukovne škole 8


Organizacija poslovanja poduzeća u ugostiteljstvu 1

1295 1295 Autor MAROŠEVIĆ, Ivan
Četvrto izdanje
ISBN 9789539758286
149 str, 24 cm, meki uvez
Cijena 72,00 kn

PDF Shop
Udžbenik za prvi razred ugostiteljske škole, zanimanje turističko hotelijerski komercijalist

Ovaj je udžbenik namijenjen učenicima 1. razreda srednjih ugostiteljsko-turističkih škola, smjer turističko hotelski komercijalist, za predmet Organizacija poslovanja poduzeća 1.

Njegova je svrha da učenike upozna s gospodarskim djelatnostima, vrstama ugostiteljskih objekata, najvažnijim ugostiteljskim uslugama, zvanjima djelatnika te osnovnim elementima organizacije rada i poslovanja u ugostiteljstvu.

U udžbeniku su prikazane osnove ekonomskih znanja s aspekta upoznavanja organizacijske strukture poslovanja ugostiteljskog poduzeća kao temelja za sutrašnje poduzetničke pothvate.


Organizacija poslovanja poduzeća u ugostiteljstvu 2

1296 1296 Autor MAROŠEVIĆ, Ivan
Treće izdanje
ISBN 9789537024062
182 str, 24 cm, meki uvez
Cijena 81,00 kn

PDF Shop Vrh
Udžbenik za drugi razred ugostiteljske škole, zanimanje turističko hotelijerski komercijalist

Organizacija poslovanja poduzeća u ugostiteljstvu obuhvaća široko područje rada koje zadire u sve dijelove ugostiteljskog poduzeća, odnosno njegovih poslovnih jedinica.

Građa udžbenika razvrstana je prema nastavnom planu nastavnih cjelina koje su prema opsegu i važnosti gradiva podijeljene u odgovarajuća poglavlja i u cijelosti prati nastavni program.


Vođenje i organizacija restauracija

1314 1314 Autori ZUBOVIČ, Ivan
i MAROŠEVIĆ, Ivan
Drugo izdanje
ISBN 9789537024161
228 str, 24 cm, meki uvez
Cijena 81,00 kn

PDF Shop Vrh
Udžbenik je namijenjen učenicima trećih razreda ugostiteljskih škola - konobarima, kuharima i slastičarima

Udžbenik je pisan po jedinstvenom planu i programu za treći, završni razred školovanja za konobare, a prema potrebi za kuhare i slastičare.


Ugostiteljsko posluživanje 1

1308 1308 Autor MAROŠEVIĆ, Ivan
Osmo dopunjeno izdanje
ISBN 9789539758293
219 str, 24 cm, meki uvez
Cijena 81,00 kn

PDF Shop Vrh
Udžbenik za prvi razred srednjih ugostiteljsko - hotelijersko - turističkih škola

Gradivo ovog udžbenika namijenjeno je prvim razredima srednjih škola ugostiteljsko-turističkog područja rada (konobari, kuhari, slastičari hotelsko-turistički tehničari i turističko-hotelijerski komercijalist).


Ugostiteljsko posluživanje 3

1312 1312 Autor MAROŠEVIĆ, Ivan
Drugo izdanje
ISBN 9789537024086
216 str, 24 cm,, meki uvez
Cijena 81,00 kn

PDF Shop Vrh
Udžbenik za 3. razred ugostiteljske škole zanimanje konobar smjer ugostiteljstvo

Ovim udžbenikom učenici zaokružuju svoje znanje trogodišnjeg školovanja iz predmeta ugostiteljsko posluživanje, iza čega ih čeka samostalan rad u suvremenim ugostiteljskim objektima. Oni koji su uspješno savladali gradivo iz dvaju ranijih udžbenika iz ugostiteljskog posluživanja s ovime će okruniti ranije stečena znanja i vještine. O količini ukupno usvojenih stručnih i općih znanja u mnogome će ovisiti njihova efikasnost, daljnji uspjeh na radnom mjestu.

U pružanju usluga hrane i pića u ugostiteljstvu pred djelatnike se neprestano postavljaju novi zahtjevi za povećanjem kvalitete pa tko ne prati ta zbivanja, zaostaje za vremenom. Zato smo nastojali udžbenik osuvremeniti novim gradivom koje se primjenjuje u ugostiteljskim objektima zemalja Zapadne Europe, odakle nam dolazi najviše gostiju, kako bi dobili uslugu na kakvu su naviknuli u svojoj zemlji ili još bolju.


Gospodarska matematika 1

1580 1580 Autor ERCEG, Vesna
Šesto izdanje
ISBN 9789537024008
163 str, 24 cm, meki uvez
Cijena 90,00 kn

PDF Shop Vrh
Udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred srednje ugostiteljske škole

Ovaj udžbenik i zbirka zadataka napisani su prema nastavnom programu za 1. razred srednje ugostiteljske škole (za kuhare, konobare i slastičare), a može se koristiti i u drugim strukovnim školama.

Programski sadržaji izloženi su kroz četiri poglavlja koja su podijeljena u manje cjeline. U svakoj cjelini uz osnovne definicije i objašnjenja riješeno je nekoliko primjera, a zatim slijede zadaci za vježbu.


Gospodarska matematika 2

1581 1581 Autor ERCEG, Vesna
Prvo izdanje
ISBN 9789537024017
127 str, 24 cm, meki uvez
Cijena 85,00 kn

PDF Shop Vrh
Udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred srednje ugostiteljske škole

Ovaj udžbenik i zbirka zadataka napisani su prema nastavnom programu za 2. razred srednje ugostiteljske škole (za kuhare, konobare i slastičare), a može se koristiti i u drugim strukovnim školama.

Programski sadržaji izloženi su kroz šest poglavlja koja su podijeljena u manje cjeline. U svakoj cjelini, uz osnovne teoretske upute, riješeno je nekoliko primjera, a zatim slijede zadaci za vježbu. Rješenja zadataka su na kraju knjige.


Gospodarska matematika 3

1582 1582 Autor ERCEG, Vesna
Drugo izdanje
ISBN 9789537024079
179 str, 24 cm, meki uvez
Cijena 90,00 kn

PDF Shop Vrh
Udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred srednje ugostiteljske škole

Ovaj udžbenik i zbirka zadataka napisani su prema nastavnom programu za 3. razred srednje ugostiteljske škole (za kuhare, konobare i slastičare), a može se koristiti i u drugim strukovnim školama.

Programski sadržaji izloženi su kroz sedam poglavlja koja su podijeljena u manje cjeline. U svakoj cjelini, uz osnovne teoretske upute, riješeno je nekoliko primjera, a zatim slijede zadaci za vježbu. Rješenja zadataka nalaze se na kraju knjige.

×
cover